Expired

Testovacia stránka s SSL certifikátom, ktorému vypršala platnosť


Upozornenie:

Pristúpili Ste na stránku s uplynulou platnosťou SSL certifikátu.


Správna reakcia prehliadača: - Upozornenie internetovým prehliadačom o expirovanom SSL certifikáte, kde pre prístup na webovú stránku je potrebné manuálne potvrdenie výnimky.

Nesprávna reakcia prehliadača: - Sprístupnenie webovej stránky internetovým prehliadačom bez upozornenia o expirovanom SSL certifikáte.